saiadarshmultistate@gmail.com    
Phone : (02426) 251835
 
 
   
भारतात कुठे ही पैसा स्वीकारण्याची सुविधा
चेकक्लियरिंग सुविधा.
डी. डी. सुविधा अल्प कमिशन मध्ये उपलब्ध.
ठेविवर आकर्षक व्याजदर.
सोनेतारंण सोने खरेदी कर्ज सुविधा.
   
   
   
१०० कोटीच्या ठेवीकडे वाटचाल.